Mijn TenderNed selectie – 2019/41

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Als externe bid manager lever ik toegevoegde waarde op gebied van planning en kwaliteit. In deze blog zomaar een #selectie van een aantal #aanbestedingen op #TenderNed. Om eerlijk te zijn… niet helemaal “zomaar”, maar zorgvuldig geselecteerd op basis van:

 • Kan ik hier extra waarde toevoegen
 • Vind ik deze leuk
 • Ken ik de aanbestedende organisatie en/of deze markt

Marktconsultatie Modelgedreven Gegevensverwerkingsengine – Belastingdienst, IUC Belastingdienst

 • Korte omschrijving: Deze marktconsultatie gaat over een verkenning naar mogelijke oplossingen die door een marktpartij geleverd kunnen worden voor het inrichten van een Modelgedreven Gegevensverwerkingsengine. Wij willen …
 • Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL
 • Type publicatie: Vooraankondiging
 • Type opdracht: Leveringen
 • Procedure: Openbaar
 • Sluitingsdatum: 11-11-2019
 • Publicatiedatum: 09-10-2019
 • Nationaal of Europees: Europees
 • Bijlage: Ja

Digitale Werkplek – Havenbedrijf Rotterdam NV

 • Korte omschrijving: HbR heeft in 2013 met de huidige dienstverlener een overeenkomst voor “Eindgebruikersbeheer” afgesloten. Deze overeenkomst is van toepassing op alle digitale werkplek diensten en service integratie di …
 • Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C
 • Type publicatie: Vooraankondiging
 • Type opdracht: Diensten
 • Procedure:
 • Sluitingsdatum:
 • Publicatiedatum: 09-10-2019
 • Nationaal of Europees: Europees
 • Bijlage: Nee

Europese aanbesteding voor Multifunctionals (MFP) voor de Stichting Triade – TRIADE stichting voor katholiek primair onderwijs

 • Korte omschrijving: Betreft een Europese openbare procedure voor (de huur van) Multifunctionals Printers (MFP’s) voor Stichting Triade. In deze aanbesteding wordt ‘MFP as a Service’ uitgevraagd, hieronder vallen in ieder …
 • Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL
 • Type publicatie: Aankondiging van een opdracht
 • Type opdracht: Diensten
 • Procedure: Openbaar
 • Sluitingsdatum: 25-11-2019
 • Publicatiedatum: 09-10-2019
 • Nationaal of Europees: Europees
 • Bijlage: Ja

Storage- & serverleveringen en adviesdiensten – Hogeschool Utrecht

 • Korte omschrijving: Hogeschool Utrecht nodigt geïnteresseerde marktpartijen uit om deel te nemen aan de aanbesteding Storage- & serverleveringen en adviesdiensten op basis van een Europese openbare procedure, zoals is va …
 • Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL
 • Type publicatie: Aankondiging van een opdracht
 • Type opdracht: Diensten
 • Procedure: Openbaar
 • Sluitingsdatum: 19-11-2019
 • Publicatiedatum: 08-10-2019
 • Nationaal of Europees: Europees
 • Bijlage: Nee

Multifunctionals – Technische Universiteit Eindhoven

 • Korte omschrijving: De Opdracht betreft het leveren van printdienstverlening door middel van het ter beschikking stellen van multifunctionals en bijbehorende materialen, middelen en service. De Opdrachtgever wenst volled …
 • Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL
 • Type publicatie: Aankondiging van een opdracht
 • Type opdracht: Diensten
 • Procedure: Openbaar
 • Sluitingsdatum: 14-11-2019
 • Publicatiedatum: 03-10-2019
 • Nationaal of Europees: Europees
 • Bijlage: Nee

IT Field Services – NS Groep N.V.

 • Korte omschrijving: De initiële scope van deze Europese aanbesteding ziet toe op het beheren van reeds geïnstalleerde IT hardware (zoals kassa’s). Mogelijk zal de scope van het beheer in de toekomst verder uitbreiden zod …
 • Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL
 • Type publicatie: Aankondiging van een opdracht – Nutssectoren
 • Type opdracht: Diensten
 • Procedure: Mededingingsprocedure met onderhandeling
 • Sluitingsdatum: 07-11-2019
 • Publicatiedatum: 03-10-2019
 • Nationaal of Europees: Europees
 • Bijlage: Ja

Meldt u aan!

Wilt u reageren op deze onderwerpen meldt u dan aan via de knop hieronder. U kunt dan zelf ook discussies starten en vragen stellen in het speciale Q&A bord. Help ons en andere geïnteresseerden de informatie op deze site verder te verbeteren.

Sign up!

If you would like to comment on these topics, please register with the button below. This also entitles you to start discussions and to ask questions in the Q&A board. Help us and other interested parties to improve the information on this site.

Use the Esc button to close this popup.