Mijn TenderNed selectie – 2020/06

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Als externe bid manager lever ik toegevoegde waarde op gebied van planning en kwaliteit. In deze blog zomaar een #selectie van een aantal #aanbestedingen op #TenderNed. Om eerlijk te zijn… niet helemaal “zomaar”, maar zorgvuldig geselecteerd op basis van:

 • Kan ik hier extra waarde toevoegen
 • Vind ik deze leuk
 • Ken ik de aanbestedende organisatie en/of deze markt

Klik hier voor GRATIS haalbaarheidsonderzoek

Marktconsultatie vervanging Beeldmanagement systeem Oogheelkunde (IMAS) – Academisch Ziekenhuis Maastricht

 • Korte omschrijving: Marktconsultatie vervanging Beeldmanagement systeem Oogheelkunde (IMAS)
 • Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL
 • Type publicatie: Vooraankondiging
 • Type opdracht: Leveringen
 • Procedure:
 • Sluitingsdatum:
 • Publicatiedatum: 04-02-2020
 • Nationaal of Europees: Europees
 • Bijlage: Nee

Europese aanbesteding volgens de openbare procedure op basis van Best Value voor de software van primaire processen ten behoeve van Sportbedrijf Rotterdam – Sportbedrijf Rotterdam B.V.

 • Korte omschrijving: Europese aanbesteding volgens de openbare procedure op basis van Best Value voor de software van primaire processen ten behoeve van Sportbedrijf Rotterdam Let op: Op donderdag 20 februari 2020 va …
 • Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C NEDERLAND NL
 • Type publicatie: Aankondiging van een opdracht
 • Type opdracht: Diensten
 • Procedure: Openbaar
 • Sluitingsdatum: 08-04-2020
 • Publicatiedatum: 04-02-2020
 • Nationaal of Europees: Europees
 • Bijlage: Ja

Levering IaaS diensten en werkplekken – WVS-groep

 • Korte omschrijving: WVS wenst een ICT-dienstverlener te contracteren die haar ontzorgt op het gebied van ICT-voorzieningen en onder andere: • Een ‘werkplek as a service’ biedt, zowel voor de benodigde hard- als software …
 • Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL
 • Type publicatie: Aankondiging van een opdracht
 • Type opdracht: Diensten
 • Procedure: Openbaar
 • Sluitingsdatum: 01-04-2020
 • Publicatiedatum: 04-02-2020
 • Nationaal of Europees: Europees
 • Bijlage: Ja

Dynamisch Aankoopsysteem Hosting Componenten & Onderhoud 2020 – Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT

 • Korte omschrijving: Dit is de selectieleidraad voor de niet-openbare Europese aanbesteding, via een Dynamisch Aankoopsysteem (DAS), van de opdracht: Hosting Componenten en Onderhoud (HC&O 2020) Defensie DMO h …
 • Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL
 • Type publicatie: Aankondiging van een opdracht
 • Type opdracht: Leveringen
 • Procedure: Niet-openbaar
 • Sluitingsdatum: 01-02-2021
 • Publicatiedatum: 03-02-2020
 • Nationaal of Europees: Europees
 • Bijlage: Nee

Levering van Standaardprogrammatuur en daaraan gerelateerde dienstverlening ten behoeve van het ministerie van Defensie – Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden

 • Korte omschrijving: Deze aanbesteding omvat de levering van standaardprogrammatuur en daaraan gerelateerde dienstverlening ten behoeve van het ministerie van Defensie. De aanbesteding is onderverdeeld in 2 percelen.
 • Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL
 • Type publicatie: Aankondiging van een opdracht
 • Type opdracht: Leveringen
 • Procedure: Openbaar
 • Sluitingsdatum: 26-03-2021
 • Publicatiedatum: 03-02-2020
 • Nationaal of Europees: Europees
 • Bijlage: Nee

Vervanging datacenter infrastructuur, levering beheer en clouddiensten – Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden

 • Korte omschrijving: Vervanging datacenter infrastructuur, levering beheer en clouddiensten
 • Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL
 • Type publicatie: Aankondiging van een opdracht
 • Type opdracht: Diensten
 • Procedure: Openbaar
 • Sluitingsdatum: 23-03-2020
 • Publicatiedatum: 03-02-2020
 • Nationaal of Europees: Europees
 • Bijlage: Ja

Europese aanbesteding Integraal Management Systeem Brandveiligheid – Schiphol Nederland BV

 • Korte omschrijving: Doel van de aanbesteding: de Opdracht Schiphol maakt gebruik van een integraal management systeem brandveiligheid (IMSB) waarmee alle brandmeldcentrales en sprinkler meld centrales worden on …
 • Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL
 • Type publicatie: Aankondiging van een opdracht – Nutssectoren
 • Type opdracht: Diensten
 • Procedure: Openbaar
 • Sluitingsdatum: 17-03-2020
 • Publicatiedatum: 03-02-2020
 • Nationaal of Europees: Europees
 • Bijlage: Nee

Meldt u aan!

Wilt u reageren op deze onderwerpen meldt u dan aan via de knop hieronder. U kunt dan zelf ook discussies starten en vragen stellen in het speciale Q&A bord. Help ons en andere geïnteresseerden de informatie op deze site verder te verbeteren.

Sign up!

If you would like to comment on these topics, please register with the button below. This also entitles you to start discussions and to ask questions in the Q&A board. Help us and other interested parties to improve the information on this site.

Use the Esc button to close this popup.