Mijn TenderNed selectie – 2020/12

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Als externe bid manager lever ik toegevoegde waarde op gebied van planning en kwaliteit. In deze blog zomaar een #selectie van een aantal #aanbestedingen op #TenderNed. Om eerlijk te zijn… niet helemaal “zomaar”, maar zorgvuldig geselecteerd op basis van:

 • Kan ik hier extra waarde toevoegen
 • Vind ik deze leuk
 • Ken ik de aanbestedende organisatie en/of deze markt

Klik hier voor GRATIS haalbaarheidsonderzoek

ICT ondersteuning Buitenlocaties – Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • Korte omschrijving: Op dit moment vindt de ICT werkplekondersteuning op Buitenlocaties, thuis- en mobiele werkplekken plaats door een externe partij. SSC-ICT heeft besloten een Europese openbare aanbesteding uit te schri …
 • Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL
 • Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie
 • Type opdracht: Diensten
 • Procedure: Openbaar
 • Sluitingsdatum: 20-04-2020
 • Publicatiedatum: 19-03-2020
 • Nationaal of Europees: Europees
 • Bijlage: Ja

Europese aanbesteding volgens de openbare procedure “Vervanging Back-up Infrastructuur” – Omroep Brabant Mediafaciliteiten C.V.

 • Korte omschrijving: Europese openbare aanbesteding inzake de Levering, implementatie en onderhoud van een back-up infrastructuur ter vervanging van de huidige, op tape gebaseerde, infrastructuur van Omroep Brabant Mediaf …
 • Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL Noord-Brabant NL41
 • Type publicatie: Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie
 • Type opdracht: Leveringen
 • Procedure: Openbaar
 • Sluitingsdatum: 15-04-2020
 • Publicatiedatum: 19-03-2020
 • Nationaal of Europees: Europees
 • Bijlage: Ja

BZK MC Centraal Catalogus Platform – Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • Korte omschrijving: Het programma Transitie DigiInkoop is er op gericht de inkoopsystemen binnen de Rijksdienst onder één gemeenschappelijke architectuur te brengen en een aantal uniforme koppelvlakken met de buitenwerel …
 • Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL
 • Type publicatie: Vooraankondiging
 • Type opdracht: Leveringen
 • Procedure:
 • Sluitingsdatum:
 • Publicatiedatum: 18-03-2020
 • Nationaal of Europees: Europees
 • Bijlage: Nee

RFI – Marktconsultatie in de voorbereiding voor E HRM – Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

 • Korte omschrijving: De Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) maakt gebruik van software / dienst voor al haar procedures rondom  HRM. Zij is voornemens in de loop van dit jaar de software/dienst/ondersteunende werkza …
 • Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL
 • Type publicatie: Vooraankondiging
 • Type opdracht: Leveringen
 • Procedure:
 • Sluitingsdatum:
 • Publicatiedatum: 17-03-2020
 • Nationaal of Europees: Europees
 • Bijlage: Nee

ICT inhuur en sourcing – Dienstencentrum voor de Rechtspraak

 • Korte omschrijving: Inhuur van zowel deskundigen als uitbesteden van resultaatgerichte opdrachten voor de ontwikkeling van ICT systemen
 • Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL
 • Type publicatie: Vooraankondiging
 • Type opdracht: Diensten
 • Procedure: Niet-openbaar
 • Sluitingsdatum: 03-08-2020
 • Publicatiedatum: 17-03-2020
 • Nationaal of Europees: Europees
 • Bijlage: Nee

Dynamisch aankoopsysteem categorie ICT – Politie

 • Korte omschrijving: De Politie huurt via de Inhuurdesk Politie tijdelijk personeel in en beoogt hiermee een diversiteit aan aanbieders aan te spreken, ongeacht de organisatievorm. De inhuurdesk Politie wordt gepubliceerd …
 • Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL
 • Type publicatie: Aankondiging van een opdracht
 • Type opdracht: Diensten
 • Procedure: Niet-openbaar
 • Sluitingsdatum: 21-03-2025
 • Publicatiedatum: 17-03-2020
 • Nationaal of Europees: Europees
 • Bijlage: Ja

Servers, storage en netwerkcomponenten – Stichting Hanzehogeschool Groningen

 • Korte omschrijving: Het doel van de aanbesteding is het contracteren van één (1) leverancier die de HG vanuit een ruim assortiment, merkonafhankelijk, kan voorzien van de in de scope genoemde producten op basis van de vo …
 • Plaats van uitvoering: Groningen NL11
 • Type publicatie: Aankondiging van een opdracht
 • Type opdracht: Leveringen
 • Procedure: Openbaar
 • Sluitingsdatum: 14-05-2020
 • Publicatiedatum: 17-03-2020
 • Nationaal of Europees: Europees
 • Bijlage: Nee

Printing (Repro en MFP) – Stichting Salomo (per 2020 Stichting TWijs)

 • Korte omschrijving: Levering van multifunctionals en aanvullende dienstverlening
 • Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL
 • Type publicatie: Aankondiging van een opdracht
 • Type opdracht: Leveringen
 • Procedure: Openbaar
 • Sluitingsdatum: 30-04-2020
 • Publicatiedatum: 13-03-2020
 • Nationaal of Europees: Europees
 • Bijlage: Ja

Multifunctionals – Onderwijsstichting KempenKind

 • Korte omschrijving: Het leveren, installeren, implementeren en onderhouden van apparatuur om afdrukken te realiseren.
 • Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL Zuidoost-Noord-Brabant NL414
 • Type publicatie: Aankondiging van een opdracht
 • Type opdracht: Leveringen
 • Procedure: Openbaar
 • Sluitingsdatum: 08-05-2020
 • Publicatiedatum: 13-03-2020
 • Nationaal of Europees: Europees
 • Bijlage: Ja

Meldt u aan!

Wilt u reageren op deze onderwerpen meldt u dan aan via de knop hieronder. U kunt dan zelf ook discussies starten en vragen stellen in het speciale Q&A bord. Help ons en andere geïnteresseerden de informatie op deze site verder te verbeteren.

Sign up!

If you would like to comment on these topics, please register with the button below. This also entitles you to start discussions and to ask questions in the Q&A board. Help us and other interested parties to improve the information on this site.

Use the Esc button to close this popup.