Mijn TenderNed selectie – 2020/30

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Als externe bid manager lever ik toegevoegde waarde op gebied van planning en kwaliteit. In deze blog zomaar een #selectie van een aantal #aanbestedingen op #TenderNed. Om eerlijk te zijn… niet helemaal “zomaar”, maar zorgvuldig geselecteerd op basis van:

 • Kan ik hier extra waarde toevoegen
 • Vind ik deze leuk
 • Ken ik de aanbestedende organisatie en/of deze markt

Benieuwd naar uw kansen? Klik hier voor een haalbaarheidsonderzoek

BZK EA Vernieuwing Rijksportaal – Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • Korte omschrijving: Rijksportaal is het Rijksbrede intranet voor Rijksambtenaren bij alle ministeries. Het is dé digitale toegangspoort tot informatie, kennis en dienstverlening die Rijksmedewerkers ondersteunen in hun w …
 • Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL
 • Type publicatie: Aankondiging van een opdracht
 • Type opdracht: Diensten
 • Procedure: Openbaar
 • Sluitingsdatum: 04-11-2020
 • Publicatiedatum: 23-07-2020
 • Nationaal of Europees: Europees
 • Bijlage: Nee

Document Management Systeem (DMS) – Veiligheidsregio Utrecht

 • Korte omschrijving: Deze Aanbesteding gaat over de aanschaf door Veiligheidsregio Utrecht (VRU), of het verwerven van een gebruiksrecht daarop, van software voor een Document Management Systeem/Record Management Applicat …
 • Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL Utrecht NL31
 • Type publicatie: Aankondiging van een opdracht
 • Type opdracht: Leveringen
 • Procedure: Openbaar
 • Sluitingsdatum: 17-09-2020
 • Publicatiedatum: 23-07-2020
 • Nationaal of Europees: Europees
 • Bijlage: Ja

Marktconsultatie Inhuur Flexibele Professionals – Gemeente Tilburg

 • Korte omschrijving: Marktconsultatie Inhuur Flexibele Professionals. Voorafgaand aan de aanbesteding wil de aanbestedende dienst de markt consulteren over de mogelijkheden waarop zij deze aanbesteding vorm kan geven om z …
 • Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL Midden-Noord-Brabant NL412
 • Type publicatie: Marktconsultatie
 • Type opdracht: Diensten
 • Procedure: Openbaar
 • Verwachte einddatum marktconsultatie: 26-08-2020
 • Publicatiedatum: 22-07-2020
 • Nationaal of Europees: Nationaal
 • Bijlage: Ja

Marktverkenning Contact Center as a Service – Gemeente Amsterdam, afdeling ICT

 • Korte omschrijving: Middels deze marktverkenning wil de Gemeente Amsterdam onderzoeken of het mogelijk is een applicatiestrategie te hanteren waarbij we uit gaan van de kracht van de markt. Waarbij veel meer wordt gekeke …
 • Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL
 • Type publicatie: Marktconsultatie
 • Type opdracht: Leveringen
 • Procedure: Openbaar
 • Verwachte einddatum marktconsultatie: 22-10-2020
 • Publicatiedatum: 22-07-2020
 • Nationaal of Europees: Nationaal
 • Bijlage: Ja

Levering implementatie en technisch beheer IT Oplossing – Sallcon B.V.

 • Korte omschrijving: De Opdracht bestaat uit het leveren, implementatie en het technisch beheer, deel van het primaire applicatielandschap, voor Opdrachtgever met daarin geïntegreerde functionaliteit voor HRM, salarisadmi …
 • Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL
 • Type publicatie: Aankondiging van een opdracht
 • Type opdracht: Leveringen
 • Procedure: Openbaar
 • Sluitingsdatum: 31-08-2020
 • Publicatiedatum: 22-07-2020
 • Nationaal of Europees: Europees
 • Bijlage: Ja

Marktconsultatie Identity & Access Management – SURFmarket B.V.

 • Korte omschrijving: Marktconsultatie voor de levering van Identity & Access Management software
 • Plaats van uitvoering: Utrecht NL31
 • Type publicatie: Vooraankondiging
 • Type opdracht: Leveringen
 • Procedure:
 • Sluitingsdatum:
 • Publicatiedatum: 21-07-2020
 • Nationaal of Europees: Europees
 • Bijlage: Nee

Data Warehouse Automation Tool (DWA) – TenneT TSO

 • Korte omschrijving: TenneT is looking replacement of current ETL tool for a Data Warehouse Automation (DWA) tool, with the capability of handmade objects and features. The DWA solution should integrate the data warehouse …
 • Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL
 • Type publicatie: Aankondiging van een opdracht – Nutssectoren
 • Type opdracht: Diensten
 • Procedure: Mededingingsprocedure met onderhandeling
 • Sluitingsdatum: 07-09-2020
 • Publicatiedatum: 20-07-2020
 • Nationaal of Europees: Europees
 • Bijlage: Nee

Marktconsultatie e-depot en raadpleegschil Drents Archief – R.H.C. Drents Archief

 • Korte omschrijving: Het Drents Archief is op zoek naar een e-depotvoorziening voor het duurzaam opslaan, beheren en raadplegen van gegevens. Een onderdeel hiervan is een Drentse raadpleegschil waarbij er informatie vanui …
 • Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL
 • Type publicatie: Marktconsultatie
 • Type opdracht: Diensten
 • Procedure: Openbaar
 • Verwachte einddatum marktconsultatie: 11-09-2020
 • Publicatiedatum: 17-07-2020
 • Nationaal of Europees: Nationaal
 • Bijlage: Ja

Generieke Output Management oplossing – Gemeente Rotterdam

 • Korte omschrijving: De gemeente Rotterdam zoekt een applicatiecomponent dat in staat is van verschillende bronsystemen documenten te ontvangen, voorzien van metadata omtrent de betrokkene aan wie het document verstuurd m …
 • Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL
 • Type publicatie: Vooraankondiging
 • Type opdracht: Leveringen
 • Procedure:
 • Sluitingsdatum:
 • Publicatiedatum: 17-07-2020
 • Nationaal of Europees: Europees
 • Bijlage: Nee

Printvoorzieningen AMC & VUmc – Academisch Medisch Centrum

 • Korte omschrijving: Aanbestedende dienst Deze aanbesteding wordt georganiseerd door het Academisch Medisch Centrum samen met het VU Medisch Centrum. De twee ziekenhuizen gaan op termijn fuseren en werken daarom steeds me …
 • Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL
 • Type publicatie: Aankondiging van een opdracht
 • Type opdracht: Leveringen
 • Procedure: Openbaar
 • Sluitingsdatum: 14-09-2020
 • Publicatiedatum: 16-07-2020
 • Nationaal of Europees: Europees
 • Bijlage: Nee

Servers – Technische Universiteit Delft

 • Korte omschrijving: De aanbestedingsprocedure heeft als doel om door middel van gunning één (1) overeenkomst af te sluiten met één (1) Inschrijver met betrekking tot het leveren van Servers van het merk Hewlett Packard E …
 • Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL
 • Type publicatie: Aankondiging van een opdracht
 • Type opdracht: Leveringen
 • Procedure: Openbaar
 • Sluitingsdatum: 04-09-2020
 • Publicatiedatum: 16-07-2020
 • Nationaal of Europees: Europees
 • Bijlage: Nee

ICT inhuur en detachering – Dienstencentrum voor de Rechtspraak

 • Korte omschrijving: inhuur en detachering van interim ict personeel
 • Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL
 • Type publicatie: Aankondiging van een opdracht
 • Type opdracht: Diensten
 • Procedure: Niet-openbaar
 • Sluitingsdatum: 17-08-2020
 • Publicatiedatum: 16-07-2020
 • Nationaal of Europees: Europees
 • Bijlage: Ja
Back to top

Meldt u aan!

Wilt u reageren op deze onderwerpen meldt u dan aan via de knop hieronder. U kunt dan zelf ook discussies starten en vragen stellen in het speciale Q&A bord. Help ons en andere geïnteresseerden de informatie op deze site verder te verbeteren.

Sign up!

If you would like to comment on these topics, please register with the button below. This also entitles you to start discussions and to ask questions in the Q&A board. Help us and other interested parties to improve the information on this site.

Use the Esc button to close this popup.