Mijn TenderNed selectie – 2020/46

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Als externe bid manager lever ik toegevoegde waarde op gebied van planning en kwaliteit. In deze blog zomaar een #selectie van een aantal #aanbestedingen op #TenderNed. Om eerlijk te zijn… niet helemaal “zomaar”, maar zorgvuldig geselecteerd op basis van:

 • Kan ik hier extra waarde toevoegen
 • Vind ik deze leuk
 • Ken ik de aanbestedende organisatie en/of deze markt

Benieuwd naar uw kansen? Klik hier voor een haalbaarheidsonderzoek

Gegevensfabriek Oplossing (GFO) – Belastingdienst, IUC Belastingdienst

 • Korte omschrijving: De Belastingdienst zoekt een Gegevensfabriek Oplossing (GFO), bestaande uit Programmatuur, Onderhoud en Support, opleiding en Additionele dienstverlening, voor een model- en metadata gedreven gegeven …
 • Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL
 • Type publicatie: Aankondiging van een opdracht
 • Type opdracht: Leveringen
 • Procedure: Openbaar
 • Sluitingsdatum: 26-01-2021
 • Publicatiedatum: 12-11-2020
 • Nationaal of Europees: Europees
 • Bijlage: Ja

EA Connectiviteit en Cloudtoegang – Stichting Sanquin Bloedvoorziening

 • Korte omschrijving: Sanquin organiseert een Europese aanbesteding  voor levering van veilige connectiviteit en (cloud)toegang. De Opdrachtnemer wordt gevraagd om veilige connectiviteit en (cloud)toegang end-to-end te ont …
 • Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL
 • Type publicatie: Aankondiging van een opdracht
 • Type opdracht: Diensten
 • Procedure: Niet-openbaar
 • Sluitingsdatum: 24-12-2020
 • Publicatiedatum: 12-11-2020
 • Nationaal of Europees: Europees
 • Bijlage: Nee

Opslag- en distributiesysteem voor waarde documenten – Gemeente Almere

 • Korte omschrijving: De opdracht betreft een systeem wat voorziet in de automatisering van invoer, opslag, distributie en uitgifte van waarde documenten.
 • Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3
 • Type publicatie: Marktconsultatie
 • Type opdracht: Leveringen
 • Procedure: Openbaar
 • Verwachte einddatum marktconsultatie:
 • Publicatiedatum: 10-11-2020
 • Nationaal of Europees: Europees
 • Bijlage: Ja

Generieke ICT dienstverlening – GVB Exploitatie B.V.

 • Korte omschrijving: De (potentiële) opdracht gaat over: ICT infrastructuur dienstverlening, housing en hosting dienstverlening, eindgebruikersdienstverlening, werkplekdienstverlening en security dienstverlening. Een ged …
 • Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL
 • Type publicatie: Marktconsultatie
 • Type opdracht: Diensten
 • Procedure: Mededingingsprocedure met onderhandeling
 • Verwachte einddatum marktconsultatie: 26-11-2020
 • Publicatiedatum: 09-11-2020
 • Nationaal of Europees: Europees
 • Bijlage: Ja

ROAD2021 Belastingdienst X86 – IUC-Noord

 • Korte omschrijving: Het doel van de opdracht is het borgen van continuïteit van de dienstverlening die de Deelnemer aan haar afnemers biedt door het op een duurzame en veilige wijze leveren, onderhouden en support bieden …
 • Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL
 • Type publicatie: Vooraankondiging
 • Type opdracht: Leveringen
 • Procedure:
 • Sluitingsdatum:
 • Publicatiedatum: 09-11-2020
 • Nationaal of Europees: Europees
 • Bijlage: Nee

Marktconsultatie PowerBI, advisering, beheer en dashboards – Waterschap Rivierenland

 • Korte omschrijving: Dit betreft een marktconsultatie voor advisering en support van de beheerders bij Waterschap Rivierenland, het beheer en onderhoud van de PowerBI omgeving en het maken en beheren van dashboards in Pow …
 • Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL
 • Type publicatie: Vooraankondiging
 • Type opdracht: Diensten
 • Procedure:
 • Sluitingsdatum:
 • Publicatiedatum: 06-11-2020
 • Nationaal of Europees: Europees
 • Bijlage: Nee

Multifunctionals – Veiligheidsregio IJsselland

 • Korte omschrijving: Het leveren en onderhouden o.b.v. lease van multifunctionals aan de Veiligheidsregio IJsselland en de GGD IJsselland.
 • Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL
 • Type publicatie: Aankondiging van een opdracht
 • Type opdracht: Leveringen
 • Procedure: Openbaar
 • Sluitingsdatum: 14-12-2020
 • Publicatiedatum: 02-11-2020
 • Nationaal of Europees: Europees
 • Bijlage: Ja
Back to top

Meldt u aan!

Wilt u reageren op deze onderwerpen meldt u dan aan via de knop hieronder. U kunt dan zelf ook discussies starten en vragen stellen in het speciale Q&A bord. Help ons en andere geïnteresseerden de informatie op deze site verder te verbeteren.

Sign up!

If you would like to comment on these topics, please register with the button below. This also entitles you to start discussions and to ask questions in the Q&A board. Help us and other interested parties to improve the information on this site.

Use the Esc button to close this popup.