Mijn TenderNed selectie – 2020/48

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Als externe bid manager lever ik toegevoegde waarde op gebied van planning en kwaliteit. In deze blog zomaar een #selectie van een aantal #aanbestedingen op #TenderNed. Om eerlijk te zijn… niet helemaal “zomaar”, maar zorgvuldig geselecteerd op basis van:

 • Kan ik hier extra waarde toevoegen
 • Vind ik deze leuk
 • Ken ik de aanbestedende organisatie en/of deze markt

Benieuwd naar uw kansen? Klik hier voor een haalbaarheidsonderzoek


Marktconsultatie Identity and Access Management – Stichting Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

 • Korte omschrijving: Het betreft de voorbereiding van de vervanging van het huidige Identity Management Systeem
 • Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL
 • Type publicatie: Marktconsultatie
 • Type opdracht: Leveringen
 • Procedure: Openbaar
 • Verwachte einddatum marktconsultatie:
 • Publicatiedatum: 26-11-2020
 • Nationaal of Europees: Europees
 • Bijlage: Ja

Marktconsultatie Archiefoplossing bouw- en milieudossiers – Gemeente Hengelo

 • Korte omschrijving: De gemeente Hengelo (hierna: de Opdrachtgever) is voornemens een archiefoplossing met betrekking tot bouw- en milieudossiers aan te besteden. Gepland is om in januari 2021 te starten met de aanbestedi …
 • Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL
 • Type publicatie: Vooraankondiging
 • Type opdracht: Leveringen
 • Procedure:
 • Sluitingsdatum:
 • Publicatiedatum: 26-11-2020
 • Nationaal of Europees: Europees
 • Bijlage: Nee

Storage & Compute inclusief implementatie en onderhoud – Gemeente Amersfoort

 • Korte omschrijving: De gemeente Amersfoort staat aan de vooravond van de vervanging van haar systeem voor dataopslag (storage) en een groot deel van serveromgeving (compute) ofwel de Storage en Compute infrastructuur (S& …
 • Plaats van uitvoering: Utrecht NL310
 • Type publicatie: Aankondiging van een wijziging
 • Type opdracht: Leveringen
 • Procedure: Niet-openbaar
 • Sluitingsdatum: 24-02-2020
 • Publicatiedatum: 26-11-2020
 • Nationaal of Europees: Europees
 • Bijlage: Ja

Housing datacenter – Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO

 • Korte omschrijving: TNO is voornemens haar datacenter opnieuw aan te besteden. Ter voorbereiding op deze aanbesteding wil TNO via deze marktconsultatie informatie inwinnen hoe de potentiële markt kan voldoen aan het gewe …
 • Plaats van uitvoering: Agglomeratie ‘s-Gravenhage NL332 NEDERLAND NL
 • Type publicatie: Marktconsultatie
 • Type opdracht: Diensten
 • Procedure: Niet-openbaar
 • Verwachte einddatum marktconsultatie:
 • Publicatiedatum: 26-11-2020
 • Nationaal of Europees: Europees
 • Bijlage: Ja

Datawarehouse Automation – Gemeente Almere

 • Korte omschrijving: De gemeente Almere heeft de ambitie om de backend voorzieningen op het datagebied te rationaliseren en te verbeteren. Hierbij staan innovatie en de inzet van nieuwe informatie voorzieningen (middelen) …
 • Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL
 • Type publicatie: Marktconsultatie
 • Type opdracht: Leveringen
 • Procedure: Openbaar
 • Verwachte einddatum marktconsultatie: 30-11-2020
 • Publicatiedatum: 19-11-2020
 • Nationaal of Europees: Europees
 • Bijlage: Ja

Europese aanbesteding ICT Beheersdiensten + Levering ICT Hardware + Levering & beheer online leeromgeving + beheer v.d. werkomgeving – ASKO

 • Korte omschrijving: Het doel van de Aanbestedende dienst is het selecteren en contracteren van één (1) Inschrijver voor de levering/dienstverlening van: • ICT Beheerdiensten; • Levering ICT hardware; • Levering en beheer …
 • Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL
 • Type publicatie: Aankondiging van een opdracht
 • Type opdracht: Leveringen
 • Procedure: Openbaar
 • Sluitingsdatum: 22-02-2021
 • Publicatiedatum: 18-11-2020
 • Nationaal of Europees: Europees
 • Bijlage: Ja

ROAD2021 Belastingdienst X86 – IUC-Noord

 • Korte omschrijving: Het doel van de opdracht is het borgen van continuïteit van de dienstverlening die de Deelnemer aan haar afnemers biedt door het op een duurzame en veilige wijze leveren, onderhouden en support bieden …
 • Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL
 • Type publicatie: Aankondiging van een opdracht
 • Type opdracht: Leveringen
 • Procedure: Openbaar
 • Sluitingsdatum: 15-01-2021
 • Publicatiedatum: 18-11-2020
 • Nationaal of Europees: Europees
 • Bijlage: Nee

Multifunctioneel afdrukken (MFA) – Gemeente Purmerend

 • Korte omschrijving: Zie leidraad
 • Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL
 • Type publicatie: Aankondiging van een opdracht
 • Type opdracht: Diensten
 • Procedure: Openbaar
 • Sluitingsdatum: 14-01-2021
 • Publicatiedatum: 17-11-2020
 • Nationaal of Europees: Europees
 • Bijlage: Ja

Opslag- en distributiesysteem voor waarde documenten – Gemeente Almere

 • Korte omschrijving: De opdracht betreft een systeem wat voorziet in de automatisering van invoer, opslag, distributie en uitgifte van waarde documenten.
 • Plaats van uitvoering: WEST-NEDERLAND NL3
 • Type publicatie: Marktconsultatie
 • Type opdracht: Leveringen
 • Procedure: Openbaar
 • Verwachte einddatum marktconsultatie:
 • Publicatiedatum: 16-11-2020
 • Nationaal of Europees: Europees
 • Bijlage: Ja
Back to top

Meldt u aan!

Wilt u reageren op deze onderwerpen meldt u dan aan via de knop hieronder. U kunt dan zelf ook discussies starten en vragen stellen in het speciale Q&A bord. Help ons en andere geïnteresseerden de informatie op deze site verder te verbeteren.

Sign up!

If you would like to comment on these topics, please register with the button below. This also entitles you to start discussions and to ask questions in the Q&A board. Help us and other interested parties to improve the information on this site.

Use the Esc button to close this popup.