Mijn TenderNed selectie – 2021/05

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Als externe bid manager lever ik toegevoegde waarde op gebied van planning en kwaliteit. In deze blog zomaar een #selectie van een aantal #aanbestedingen op #TenderNed. Om eerlijk te zijn… niet helemaal “zomaar”, maar zorgvuldig geselecteerd op basis van:

 • Kan ik hier extra waarde toevoegen
 • Vind ik deze leuk
 • Ken ik de aanbestedende organisatie en/of deze markt

Benieuwd naar uw kansen? Klik hier voor een haalbaarheidsonderzoek

Uitbesteden Databasebeheer Gemeente Utrecht – Gemeente Utrecht

 • Korte omschrijving: Dit betreft een marktconsultatie ten behoeve van het verbreden van de kennis ter voorbereiding op de aanbesteding uitbesteden databasebeheer gemeente Utrecht.
 • Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL
 • Type publicatie: Marktconsultatie
 • Type opdracht: Diensten
 • Procedure: Openbaar
 • Verwachte einddatum marktconsultatie:
 • Publicatiedatum: 27-01-2021
 • Nationaal of Europees: Europees
 • Bijlage: Ja

Learning Management System – Rijksuniversiteit Groningen

 • Korte omschrijving: Following on the previous tender for a Learning Management System published on March 12, 2020 with tender number 145872, The UG publishes the new tender. All significant changes in this tender are mar …
 • Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL
 • Type publicatie: Aankondiging van een opdracht
 • Type opdracht: Leveringen
 • Procedure: Openbaar
 • Sluitingsdatum: 15-03-2021
 • Publicatiedatum: 27-01-2021
 • Nationaal of Europees: Europees
 • Bijlage: Nee

Nationaal openbare aanbesteding MFP’s gemeente Zutphen – Gemeente Zutphen

 • Korte omschrijving: De gemeente Zutphen is een overheidsorganisatie in de provincie Gelderland. De stad Zutphen, de hoofdplaats van de gemeente Zutphen, kent een rijke geschiedenis en is een van de oudste steden in Neder …
 • Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL
 • Type publicatie: Aankondiging van een opdracht
 • Type opdracht: Leveringen
 • Procedure: Openbaar
 • Sluitingsdatum: 01-03-2021
 • Publicatiedatum: 26-01-2021
 • Nationaal of Europees: Nationaal
 • Bijlage: Nee

Open Market Consultation Strategic Partnership for Cloud Technology – Het Waterschapshuis

 • Korte omschrijving: hWh is looking for a long term strategic partnership for cloud technology and its related products & services (such as AI, ML and Big Data, Data lake and Data virtualization/integration) as the trends …
 • Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL
 • Type publicatie: Marktconsultatie
 • Type opdracht: Diensten
 • Procedure: Openbaar
 • Verwachte einddatum marktconsultatie:
 • Publicatiedatum: 22-01-2021
 • Nationaal of Europees: Europees
 • Bijlage: Ja

Levering en onderhoud inrichten gemeenschappelijk communicatiesysteem voor beveiliging, bedrijfshulpverlening en calamiteitenbeheersing – Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • Korte omschrijving: Het doel van deze Marktconsultatie is om van de markt te vernemen en af te stemmen of en welke mate invulling kan worden gegeven aan de visie van FMH als het gaat om het inrichten en exploiteren van e …
 • Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL
 • Type publicatie: Vooraankondiging
 • Type opdracht: Leveringen
 • Procedure:
 • Sluitingsdatum:
 • Publicatiedatum: 21-01-2021
 • Nationaal of Europees: Europees
 • Bijlage: Nee

Kernfunctionaliteit NMS – Politie

 • Korte omschrijving: De Aanbesteding betreft een concurrentiegerichte dialoog die, vanwege het geclassificeerde karakter van de opdracht, onder het aanbestedingsregime van de Aanbestedingswet op Defensie- en Veiligheidsge …
 • Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL
 • Type publicatie: Aankondiging van een opdracht
 • Type opdracht: Leveringen
 • Procedure: Concurrentiegerichte dialoog
 • Sluitingsdatum: 03-05-2021
 • Publicatiedatum: 21-01-2021
 • Nationaal of Europees: Europees
 • Bijlage: Nee

Outsourcing ICT diensten – Gemeente Hoorn

 • Korte omschrijving: Om de ICT Visie en Beleid te kunnen realiseren, besteden wij de volgende diensten uit: gebruikersdiensten, datacenterdiensten, technisch applicatiebeheer, netwerkdiensten, en integratiediensten. Daarb …
 • Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL WEST-NEDERLAND NL3 Kop van Noord-Holland NL321
 • Type publicatie: Aankondiging van een opdracht
 • Type opdracht: Diensten
 • Procedure: Openbaar
 • Sluitingsdatum: 08-03-2021
 • Publicatiedatum: 20-01-2021
 • Nationaal of Europees: Europees
 • Bijlage: Ja

Marktconsultatie Serviceprovider ICT dienstverlening gemeente Vlaardingen – Gemeente Vlaardingen

 • Korte omschrijving: De gemeente Vlaardingen wil middels een Marktconsultatie beter inzicht verkrijgen in de markt en de interesse van de markt op mogelijke deelname aan de voorgenomen Aanbesteding
 • Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL
 • Type publicatie: Marktconsultatie
 • Type opdracht: Diensten
 • Procedure: Openbaar
 • Verwachte einddatum marktconsultatie: 05-03-2021
 • Publicatiedatum: 19-01-2021
 • Nationaal of Europees: Europees
 • Bijlage: Ja

Distributie opendata voor Beeldmateriaal 5 – Het Waterschapshuis

 • Korte omschrijving: Deze marktconsultatie wordt georganiseerd door Het Waterschapshuis. Het Waterschapshuis wil aan de hand van dit document een marktconsultatie uitvoeren ter voorbereiding op het optimaal opslaan, distr …
 • Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL
 • Type publicatie: Vooraankondiging
 • Type opdracht: Diensten
 • Procedure: Openbaar
 • Sluitingsdatum: 20-11-2020
 • Publicatiedatum: 19-01-2021
 • Nationaal of Europees: Europees
 • Bijlage: Ja
Back to top

Meldt u aan!

Wilt u reageren op deze onderwerpen meldt u dan aan via de knop hieronder. U kunt dan zelf ook discussies starten en vragen stellen in het speciale Q&A bord. Help ons en andere geïnteresseerden de informatie op deze site verder te verbeteren.

Sign up!

If you would like to comment on these topics, please register with the button below. This also entitles you to start discussions and to ask questions in the Q&A board. Help us and other interested parties to improve the information on this site.

Use the Esc button to close this popup.