Mijn TenderNed selectie – 2021/07

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Als externe bid manager lever ik toegevoegde waarde op gebied van planning en kwaliteit. In deze blog zomaar een #selectie van een aantal #aanbestedingen op #TenderNed. Om eerlijk te zijn… niet helemaal “zomaar”, maar zorgvuldig geselecteerd op basis van:

 • Kan ik hier extra waarde toevoegen
 • Vind ik deze leuk
 • Ken ik de aanbestedende organisatie en/of deze markt

Benieuwd naar uw kansen? Klik hier voor een haalbaarheidsonderzoek

 

Gebouw gebonden Netwerk Infrastructuur van gemeente Gorinchem – Gemeente Gorinchem

 • Korte omschrijving: Opdrachtgever wil de gebouw gebonden ICT netwerkinfrastructuur vernieuwen op al haar locaties. Meer in het bijzonder betreft het: • De levering, installatie en configuratie van apparatuur (met name ro …
 • Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL
 • Type publicatie: Aankondiging van een opdracht
 • Type opdracht: Diensten
 • Procedure: Openbaar
 • Sluitingsdatum: 26-03-2021
 • Publicatiedatum: 11-02-2021
 • Nationaal of Europees: Europees
 • Bijlage: Ja

System Integrator – Academisch Medisch Centrum

 • Korte omschrijving: De marktconsultatie betreft de dienst van System Integrator. De deelnemende Universitair Medische Centra zijn: – Academisch Medisch Centrum De Aanbestedende diensten worden in deze Marktconsultatie zo …
 • Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL
 • Type publicatie: Marktconsultatie
 • Type opdracht: Leveringen
 • Procedure:
 • Verwachte einddatum marktconsultatie:
 • Publicatiedatum: 10-02-2021
 • Nationaal of Europees: Europees
 • Bijlage: Nee

Markconsultatie Managed Workplace Services – Luchtverkeersleiding Nederland

 • Korte omschrijving: Bedrijfsprofiel Het verlenen van luchtverkeersdiensten is de kernactiviteit en primaire wettelijke taak van LVNL. In de Wet Luchtvaart zijn ook alle andere taken van LVNL vastgelegd. Daaronder vallen …
 • Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL
 • Type publicatie: Vooraankondiging
 • Type opdracht: Diensten
 • Procedure:
 • Sluitingsdatum:
 • Publicatiedatum: 09-02-2021
 • Nationaal of Europees: Europees
 • Bijlage: Nee

ROAD2021 – IUC-Noord

 • Korte omschrijving: De opdracht betreft het leveren van Datacentermiddelen en bijbehorende dienstverlening. Hiervoor zoekt de Aanbestedende dienst maximaal vier Opdrachtnemers. Deelnemers De operationele eenheden die dee …
 • Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL
 • Type publicatie: Aankondiging van een opdracht
 • Type opdracht: Leveringen
 • Procedure: Openbaar
 • Sluitingsdatum: 30-03-2021
 • Publicatiedatum: 09-02-2021
 • Nationaal of Europees: Europees
 • Bijlage: Nee

ICT Basisinfrastructuur en werkplekvoorziening gemeente Bergen op Zoom – Gemeente Bergen op Zoom

 • Korte omschrijving: De opdracht omvat het outsourcen van de volledige ICT Basisinfrastructuur, digitale werkplek en het beheer daarop naar één opdrachtnemer die op flexibele wijze deze dienst kan verzorgen. De initiële l …
 • Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL
 • Type publicatie: Aankondiging van een opdracht
 • Type opdracht: Diensten
 • Procedure: Mededingingsprocedure met onderhandeling
 • Sluitingsdatum: 10-03-2021
 • Publicatiedatum: 05-02-2021
 • Nationaal of Europees: Europees
 • Bijlage: Nee

Workspace Management – Tweede Kamer der Staten Generaal

 • Korte omschrijving: De Tweede Kamer heeft besloten haar WSM ICT-dienstverlening onder te brengen bij een externe partij als dienst en deze aan te besteden, om zodoende de continuïteit en kwaliteit te waarborgen en minder …
 • Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL
 • Type publicatie: Aankondiging van een opdracht
 • Type opdracht: Diensten
 • Procedure: Niet-openbaar
 • Sluitingsdatum: 08-03-2021
 • Publicatiedatum: 03-02-2021
 • Nationaal of Europees: Europees
 • Bijlage: Ja

Cloud Services Regiogroei – Regiogroei

 • Korte omschrijving: Regiogroei seeks a service provider that shall provide the participating Regional Public Broadcasters (and conceivably three (3) more Regional Public Broadcasters as well as a substantial share of 243 …
 • Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL
 • Type publicatie: Aankondiging van een opdracht
 • Type opdracht: Diensten
 • Procedure: Concurrentiegerichte dialoog
 • Sluitingsdatum: 01-03-2021
 • Publicatiedatum: 29-01-2021
 • Nationaal of Europees: Europees
 • Bijlage: Ja

Servers en storage producten en diensten – Gemeente Apeldoorn, team inkoop

 • Korte omschrijving: Aanbestedende dienst wenst een raamovereenkomst af te sluiten voor: de levering van ‘server, storage en B&R’-producten en diensten;support op deze producten gedurende de looptijd van de overeenkomst, …
 • Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL
 • Type publicatie: Aankondiging van een opdracht
 • Type opdracht: Leveringen
 • Procedure: Openbaar
 • Sluitingsdatum: 15-03-2021
 • Publicatiedatum: 29-01-2021
 • Nationaal of Europees: Europees
 • Bijlage: Nee
Back to top

Meldt u aan!

Wilt u reageren op deze onderwerpen meldt u dan aan via de knop hieronder. U kunt dan zelf ook discussies starten en vragen stellen in het speciale Q&A bord. Help ons en andere geïnteresseerden de informatie op deze site verder te verbeteren.

Sign up!

If you would like to comment on these topics, please register with the button below. This also entitles you to start discussions and to ask questions in the Q&A board. Help us and other interested parties to improve the information on this site.

Use the Esc button to close this popup.