Mijn TenderNed selectie – 2021/09

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Als externe bid manager lever ik toegevoegde waarde op gebied van planning en kwaliteit. In deze blog zomaar een #selectie van een aantal #aanbestedingen op #TenderNed. Om eerlijk te zijn… niet helemaal “zomaar”, maar zorgvuldig geselecteerd op basis van:

 • Kan ik hier extra waarde toevoegen
 • Vind ik deze leuk
 • Ken ik de aanbestedende organisatie en/of deze markt

Benieuwd naar uw kansen? Klik hier voor een haalbaarheidsonderzoek

Plansoftware en Software toepasbare regels – Gemeente Purmerend

 • Korte omschrijving: De aanleiding voor deze aanbesteding is de komst van de Omgevingswet. Deze wet zal op 1 januari 2022 in werking treden. Het resultaat van deze aanbesteding betreft het contracteren van één leveranci …
 • Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL
 • Type publicatie: Aankondiging van een opdracht
 • Type opdracht: Diensten
 • Procedure: Openbaar
 • Sluitingsdatum: 13-04-2021
 • Publicatiedatum: 26-02-2021
 • Nationaal of Europees: Europees
 • Bijlage: Ja

Marktverkenning Identity en Access Management – Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)

 • Korte omschrijving: Dit betreft een marktverkenning inzake Identity en Access Management ten behoeve van het Leids Universitair Medisch Centrum.
 • Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL
 • Type publicatie: Marktconsultatie
 • Type opdracht: Leveringen
 • Procedure:
 • Verwachte einddatum marktconsultatie:
 • Publicatiedatum: 25-02-2021
 • Nationaal of Europees: Nationaal
 • Bijlage: Nee

EBN Cyber Security diensten – EBN B.V.

 • Korte omschrijving: Voor u ligt de selectiefase, behorende bij de aanbesteding Cyber Security diensten van EBN B.V. Door middel van deze aanvraag wordt u uitgenodigd u aan te melden. EBN B.V. Energie Beheer Nederland B.V …
 • Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL
 • Type publicatie: Aankondiging van een opdracht
 • Type opdracht: Diensten
 • Procedure: Niet-openbaar
 • Sluitingsdatum: 22-04-2021
 • Publicatiedatum: 25-02-2021
 • Nationaal of Europees: Europees
 • Bijlage: Nee

ICT-infrastructuur – Gemeente Helmond

 • Korte omschrijving: Voor de vervanging van de technisch verouderde componenten en de implementatie van het ontwerp voor de nieuwe ICT-werkplekarchitectuur, zijn we zijn op zoek naar maximaal drie voorkeursleveranciers di …
 • Plaats van uitvoering: Zuidoost-Noord-Brabant NL414
 • Type publicatie: Aankondiging van een opdracht
 • Type opdracht: Leveringen
 • Procedure: Openbaar
 • Sluitingsdatum: 05-04-2021
 • Publicatiedatum: 24-02-2021
 • Nationaal of Europees: Europees
 • Bijlage: Nee

Kantoor automatisering en Infrastructuur – NVAO

 • Korte omschrijving: NVAO is voornemens op korte termijn een aanbestedingsprocedure te starten die gericht zal zijn op het uitbesteden van haar Kantoorautomatisering en Infrastructuur
 • Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL
 • Type publicatie: Vooraankondiging
 • Type opdracht: Diensten
 • Procedure: Niet-openbaar
 • Sluitingsdatum: 07-04-2021
 • Publicatiedatum: 22-02-2021
 • Nationaal of Europees: Europees
 • Bijlage: Nee

IT Hardware en aanverwante dienstverlening – Provincie Gelderland

 • Korte omschrijving: Het doel van deze aanbesteding is te komen tot een Raamovereenkomst met één Opdrachtnemer voor het leveren van IT Hardware en aanverwante dienstverlening aan Provincie Gelderland. Deze Opdracht wordt …
 • Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL
 • Type publicatie: Aankondiging van een opdracht
 • Type opdracht: Leveringen
 • Procedure: Openbaar
 • Sluitingsdatum: 06-04-2021
 • Publicatiedatum: 19-02-2021
 • Nationaal of Europees: Europees
 • Bijlage: Nee

Inhuur ICT-Professionals t.b.v. CJIB – Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

 • Korte omschrijving: Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Justitie en Veiligheid. De dienstverlening betreft het aan het CJIB ter beschikking stellen van medewe …
 • Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL
 • Type publicatie: Aankondiging van een opdracht
 • Type opdracht: Diensten
 • Procedure: Openbaar
 • Sluitingsdatum: 16-04-2021
 • Publicatiedatum: 19-02-2021
 • Nationaal of Europees: Europees
 • Bijlage: Ja

Europese Aanbesteding Multifunctionals – Schoolinkoop – Stichting Orion

 • Korte omschrijving: Het doel van deze aanbesteding is om te komen tot een Overeenkomst met een Opdrachtnemer, die voorziet in de levering van Multifunctionele Printers voor de Aanbestedende dienst. De uitvraag betreft he …
 • Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL
 • Type publicatie: Aankondiging van een opdracht
 • Type opdracht: Leveringen
 • Procedure: Openbaar
 • Sluitingsdatum: 12-04-2021
 • Publicatiedatum: 18-02-2021
 • Nationaal of Europees: Europees
 • Bijlage: Ja

Document Management Systeem- Record Management – Stichting Hoger Beroepsonderwijs Haaglanden

 • Korte omschrijving: De Haagse Hogeschool moet voldoen aan de selectielijst Hogescholen. Dit betekent dat we moeten voldoen aan het opslaan, beheren en vernietigen conform de in de selectielijst Hogescholen vastgestelde b …
 • Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33
 • Type publicatie: Aankondiging van een opdracht
 • Type opdracht: Diensten
 • Procedure: Openbaar
 • Sluitingsdatum: 31-03-2021
 • Publicatiedatum: 16-02-2021
 • Nationaal of Europees: Europees
 • Bijlage: Nee

Marktconsultatie Plotters en toebehoren – Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT

 • Korte omschrijving: Dit betreft de marktconsultatie voor Plotters, onderhoud, onderdelen en toebehoren voor de Defensie Materieel Organisatie (DMO) van het ministerie van Defensie. In eerste instantie is deze marktconsul …
 • Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL
 • Type publicatie: Marktconsultatie
 • Type opdracht: Leveringen
 • Procedure:
 • Verwachte einddatum marktconsultatie:
 • Publicatiedatum: 15-02-2021
 • Nationaal of Europees: Nationaal
 • Bijlage: Nee

Beheer en ontwikkeling Data – Provincie Noord-Brabant

 • Korte omschrijving: Het doel van deze aanbesteding is een Overeenkomst aan te gaan met een partner die: • capaciteit kan leveren voor nieuw te ontwikkelen BI-ETL-implementaties en verantwoordelijk zijn voor het beheer va …
 • Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL
 • Type publicatie: Aankondiging van een opdracht
 • Type opdracht: Diensten
 • Procedure: Openbaar
 • Sluitingsdatum: 08-04-2021
 • Publicatiedatum: 15-02-2021
 • Nationaal of Europees: Europees
 • Bijlage: Ja
Back to top

Meldt u aan!

Wilt u reageren op deze onderwerpen meldt u dan aan via de knop hieronder. U kunt dan zelf ook discussies starten en vragen stellen in het speciale Q&A bord. Help ons en andere geïnteresseerden de informatie op deze site verder te verbeteren.

Sign up!

If you would like to comment on these topics, please register with the button below. This also entitles you to start discussions and to ask questions in the Q&A board. Help us and other interested parties to improve the information on this site.

Use the Esc button to close this popup.