Mijn TenderNed selectie – 2021/11

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Als externe bid manager lever ik toegevoegde waarde op gebied van planning en kwaliteit. In deze blog zomaar een #selectie van een aantal #aanbestedingen op #TenderNed. Om eerlijk te zijn… niet helemaal “zomaar”, maar zorgvuldig geselecteerd op basis van:

 • Kan ik hier extra waarde toevoegen
 • Vind ik deze leuk
 • Ken ik de aanbestedende organisatie en/of deze markt

Benieuwd naar uw kansen? Klik hier voor een haalbaarheidsonderzoek

IWR2021|Werkplekhardware – Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

 • Korte omschrijving: Met deze marktraadpleging wil de Categorie (of IWR) informatie ontvangen en delen in het kader van de voorbereiding van de Europese aanbesteding IWR2021|Werkplekhardware die begin 2021 zal worden gepu …
 • Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL
 • Type publicatie: Marktconsultatie
 • Type opdracht: Leveringen
 • Procedure: Openbaar
 • Verwachte einddatum marktconsultatie:
 • Publicatiedatum: 11-03-2021
 • Nationaal of Europees: Europees
 • Bijlage: Ja

Applicatie voor Gegevensdistributie & Servicebus – Gemeente Heerhugowaard

 • Korte omschrijving: De opdracht behelst de volgende aspecten: De Applicatie Gegevensdistributie & Servicebus dient de volgende kerntaken te ondersteunen: a) Een uitschrijving van de scope is te vinden in het programma v …
 • Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL
 • Type publicatie: Aankondiging van een opdracht
 • Type opdracht: Diensten
 • Procedure: Openbaar
 • Sluitingsdatum: 12-04-2021
 • Publicatiedatum: 11-03-2021
 • Nationaal of Europees: Europees
 • Bijlage: Ja

Marktconsultatie content creëer oplossing – Hogeschool Utrecht

 • Korte omschrijving: Hogeschool Utrecht (HU) nodigt u uit deel te nemen aan de marktconsultatie ter voorbereiding op de eventuele aanbesteding van een content creëer oplossing. De HU heeft behoefte aan een generieke conte …
 • Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL
 • Type publicatie: Marktconsultatie
 • Type opdracht: Diensten
 • Procedure:
 • Verwachte einddatum marktconsultatie:
 • Publicatiedatum: 10-03-2021
 • Nationaal of Europees: Europees
 • Bijlage: Nee

Oproep deelname DigiShape – Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving

 • Korte omschrijving: DigiShape is een open innovatieplatform van bedrijven, kennisinstellingen en overheden die samen de potentie van digitalisering voor de watersector willen benutten. Binnen DigiShape wordt samengewerkt …
 • Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL
 • Type publicatie: Aankondiging van een opdracht
 • Type opdracht: Diensten
 • Procedure: Openbaar
 • Sluitingsdatum: 19-04-2021
 • Publicatiedatum: 10-03-2021
 • Nationaal of Europees: Europees
 • Bijlage: Ja

Multifunctionals – KONOT, Keender, OPOHvT en SKOLO – Stichting Katholiek Onderwijs Noord Oost Twente

 • Korte omschrijving: Deze aanbesteding betreft de levering van Multifunctionals voor de stichtingen, KONOT, Keender, OPOHvT en SKOLO. Deze stichtingen zijn allen actief in het basisonderwijs. Het doel van deze aanbestedin …
 • Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL OOST-NEDERLAND NL2
 • Type publicatie: Aankondiging van een opdracht
 • Type opdracht: Leveringen
 • Procedure: Openbaar
 • Sluitingsdatum: 06-05-2021
 • Publicatiedatum: 10-03-2021
 • Nationaal of Europees: Europees
 • Bijlage: Ja

SHIFT – EA Planning personeel (Advanced Planning & Scheduling) – NS Groep N.V.

 • Korte omschrijving: NS start een marktonderzoek om informatie in te winnen met betrekking tot het eventueel aanschaffen van een toepassing om de diensten van onze medewerkers in te delen. Het dienstindelingsysteem “DIS …
 • Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL
 • Type publicatie: Marktconsultatie
 • Type opdracht: Diensten
 • Procedure: Mededingingsprocedure met onderhandeling
 • Verwachte einddatum marktconsultatie:
 • Publicatiedatum: 08-03-2021
 • Nationaal of Europees: Europees
 • Bijlage: Nee

IT beheer voor het voortgezet onderwijs – Stichting Lucas Onderwijs

 • Korte omschrijving: Lucas Onderwijs wenst een nieuwe leverancier te contracteren ten behoeve van het IT-beheer bij het voortgezet onderwijs.
 • Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL Delft en Westland NL333 Agglomeratie ‘s-Gravenhage NL332
 • Type publicatie: Aankondiging van een opdracht
 • Type opdracht: Diensten
 • Procedure: Openbaar
 • Sluitingsdatum: 27-05-2021
 • Publicatiedatum: 05-03-2021
 • Nationaal of Europees: Europees
 • Bijlage: Ja

Implementatiepartners voor migratie naar SAP S4/HANA – Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT

 • Korte omschrijving: Defensie heeft onvoldoende capaciteit om de transitie naar S/4HANA te realiseren en heeft daar ondersteuning bij nodig. Voor dit S/4 programma is Defensie dan ook op zoek naar systeem integrators voor …
 • Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL
 • Type publicatie: Marktconsultatie
 • Type opdracht: Diensten
 • Procedure: Openbaar
 • Verwachte einddatum marktconsultatie:
 • Publicatiedatum: 04-03-2021
 • Nationaal of Europees: Europees
 • Bijlage: Ja
Back to top

Meldt u aan!

Wilt u reageren op deze onderwerpen meldt u dan aan via de knop hieronder. U kunt dan zelf ook discussies starten en vragen stellen in het speciale Q&A bord. Help ons en andere geïnteresseerden de informatie op deze site verder te verbeteren.

Sign up!

If you would like to comment on these topics, please register with the button below. This also entitles you to start discussions and to ask questions in the Q&A board. Help us and other interested parties to improve the information on this site.

Use the Esc button to close this popup.