Mijn TenderNed selectie – 2021/15

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Als externe bid manager lever ik toegevoegde waarde op gebied van planning en kwaliteit. In deze blog zomaar een #selectie van een aantal #aanbestedingen op #TenderNed. Om eerlijk te zijn… niet helemaal “zomaar”, maar zorgvuldig geselecteerd op basis van:

 • Kan ik hier extra waarde toevoegen
 • Vind ik deze leuk
 • Ken ik de aanbestedende organisatie en/of deze markt

Benieuwd naar uw kansen? Klik hier voor een haalbaarheidsonderzoek

 

Beeldrouteringssysteem – Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)

 • Korte omschrijving: UMCG wenst een overeenkomst af te sluiten met één ondernemer voor het leveren van het beeldrouteringssysteem voor de Operatiekamers en het Centrum Acute Zorg.
 • Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL
 • Type publicatie: Aankondiging van een opdracht
 • Type opdracht: Leveringen
 • Procedure: Openbaar
 • Sluitingsdatum: 17-06-2021
 • Publicatiedatum: 08-04-2021
 • Nationaal of Europees: Europees
 • Bijlage: Nee

Hardware SURFspot – SURF B.V.

 • Korte omschrijving: Deze aanbesteding betreft de opdracht voor het sluiten van één Raamovereenkomst per perceel (totaal: 5) ten behoeve van de winkel SURFspot e.a.
 • Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL
 • Type publicatie: Aankondiging van een opdracht
 • Type opdracht: Leveringen
 • Procedure: Openbaar
 • Sluitingsdatum: 17-05-2021
 • Publicatiedatum: 07-04-2021
 • Nationaal of Europees: Europees
 • Bijlage: Nee

Record Management Applicatie – Provincie Utrecht

 • Korte omschrijving: De provincie Utrecht bezit op dit moment een Record Management Applicatie welke zich aan het einde van de levensduur bevindt. Daarnaast komt de huidige overeenkomst vanwege rechtswege te vervallen. Da …
 • Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL Utrecht NL31
 • Type publicatie: Aankondiging van een opdracht
 • Type opdracht: Leveringen
 • Procedure: Openbaar
 • Sluitingsdatum: 21-05-2021
 • Publicatiedatum: 07-04-2021
 • Nationaal of Europees: Europees
 • Bijlage: Ja

Enterprise Asset Management systeem – Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

 • Korte omschrijving: De Aanbestedende Dienst is de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) zetelend te Rotterdam, vertegenwoordigd door Directie Middelen, Afdeling Inkoop. De VRR staat voor ‘samen sterk’ in risicobeheer …
 • Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL
 • Type publicatie: Aankondiging van een opdracht
 • Type opdracht: Diensten
 • Procedure: Openbaar
 • Sluitingsdatum: 26-04-2021
 • Publicatiedatum: 06-04-2021
 • Nationaal of Europees: Europees
 • Bijlage: Nee

Implementatiepartner voor toekomstbestendig klantcontactcenter en huistelefonie – Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen

 • Korte omschrijving: Implementatiepartner voor toekomstbestendig klantcontactcenter en huistelefonie
 • Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL
 • Type publicatie: Aankondiging van een opdracht
 • Type opdracht: Diensten
 • Procedure: Concurrentiegerichte dialoog
 • Sluitingsdatum: 06-05-2021
 • Publicatiedatum: 02-04-2021
 • Nationaal of Europees: Europees
 • Bijlage: Ja

Doorontwikkelen centrale ICT voorzieningen – Ministerie van Financien

 • Korte omschrijving: De Opdracht heeft tot doel de centrale kern van de ICT Infrastructuur (de fysieke server en virtuele servers) te moderniseren. Het vervangen van de fysieke server door een cloudoplossing wordt hierbij …
 • Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL
 • Type publicatie: Aankondiging van een opdracht
 • Type opdracht: Diensten
 • Procedure: Openbaar
 • Sluitingsdatum: 28-05-2021
 • Publicatiedatum: 02-04-2021
 • Nationaal of Europees: Europees
 • Bijlage: Nee

Document Management Systeem (DMS), Records Management Applicatie (RMA) en Post & Archief incl. workflow man. – VISTA college

 • Korte omschrijving: VISTA college is op zoek naar een toekomstbestendig Document management systeem (DMS) dat kan ondersteunen in de afhandeling van informatie en documenten tijdens opstellen en gebruik; en daarnaast bes …
 • Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL
 • Type publicatie: Marktconsultatie
 • Type opdracht: Diensten
 • Procedure: Openbaar
 • Verwachte einddatum marktconsultatie:
 • Publicatiedatum: 01-04-2021
 • Nationaal of Europees: Europees
 • Bijlage: Ja

Europese aanbesteding Service Management Software – Universiteit Utrecht

 • Korte omschrijving: De opdracht bestaat uit het leveren van een SaaS oplossing voor het Systeem inclusief hosting, onderhoud, technisch beheer en technisch applicatiebeheer voor in ieder geval IT, Facilitair Management g …
 • Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL
 • Type publicatie: Aankondiging van een opdracht
 • Type opdracht: Leveringen
 • Procedure: Openbaar
 • Sluitingsdatum: 15-06-2021
 • Publicatiedatum: 01-04-2021
 • Nationaal of Europees: Europees
 • Bijlage: Nee

Europese aanbesteding Outsourcing ICT-beheer – Werkom Diensten B.V.

 • Korte omschrijving: Aanbestedende dienst wenst een Inschrijver te contracteren die de volgende dienstverlening kan leveren: • Beheer gehele ICT-infrastructuur: o Servers; o Storage; o Netwerk; o Back-up en recovery; o Be …
 • Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL
 • Type publicatie: Aankondiging van een opdracht
 • Type opdracht: Diensten
 • Procedure: Openbaar
 • Sluitingsdatum: 17-05-2021
 • Publicatiedatum: 01-04-2021
 • Nationaal of Europees: Europees
 • Bijlage: Ja

Inhuur ICT personeel en ICT adviesdiensten – Shared Service Centrum ONS

 • Korte omschrijving: Het beoogde resultaat van deze aanbesteding is een op professionele en effectieve wijze afsluiten van Raamovereenkomsten met Opdrachtnemers inhuur ICT personeel en ICT adviesdiensten. De aanbesteding …
 • Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL
 • Type publicatie: Aankondiging van een opdracht
 • Type opdracht: Diensten
 • Procedure: Openbaar
 • Sluitingsdatum: 10-05-2021
 • Publicatiedatum: 01-04-2021
 • Nationaal of Europees: Europees
 • Bijlage: Nee

Inhuur ICT-specialisten UvA/HvA – Universiteit van Amsterdam

 • Korte omschrijving: Ter voorbereiding op de Europese aanbesteding Inhuur ICT-Specialisten UvA/HvA wordt u uitgenodigd om deel te nemen aan een marktconsultatie. Deelnemende marktpartijen wordt hierbij de mogelijkheid geb …
 • Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL
 • Type publicatie: Vooraankondiging
 • Type opdracht: Diensten
 • Procedure:
 • Sluitingsdatum:
 • Publicatiedatum: 31-03-2021
 • Nationaal of Europees: Europees
 • Bijlage: Nee

Toekomstbestendige archiefoplossing en enterprise search – Gemeente Hengelo

 • Korte omschrijving: Het doel van deze openbare Europese aanbesteding is het afsluiten van een overeenkomst met één opdrachtnemer voor het het leveren van een geïntegreerde cloud oplossing die zorgt voor: archieffunctiona …
 • Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL
 • Type publicatie: Aankondiging van een opdracht
 • Type opdracht: Leveringen
 • Procedure: Openbaar
 • Sluitingsdatum: 17-05-2021
 • Publicatiedatum: 31-03-2021
 • Nationaal of Europees: Europees
 • Bijlage: Nee
Back to top

Meldt u aan!

Wilt u reageren op deze onderwerpen meldt u dan aan via de knop hieronder. U kunt dan zelf ook discussies starten en vragen stellen in het speciale Q&A bord. Help ons en andere geïnteresseerden de informatie op deze site verder te verbeteren.

Sign up!

If you would like to comment on these topics, please register with the button below. This also entitles you to start discussions and to ask questions in the Q&A board. Help us and other interested parties to improve the information on this site.

Use the Esc button to close this popup.