Mijn TenderNed selectie – 2021/18

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Als externe bid manager lever ik toegevoegde waarde op gebied van planning en kwaliteit. In deze blog zomaar een #selectie van een aantal #aanbestedingen op #TenderNed. Om eerlijk te zijn… niet helemaal “zomaar”, maar zorgvuldig geselecteerd op basis van:

 • Kan ik hier extra waarde toevoegen
 • Vind ik deze leuk
 • Ken ik de aanbestedende organisatie en/of deze markt

Benieuwd naar uw kansen? Klik hier voor een haalbaarheidsonderzoek

BZK EA Eerstelijns Contactcenter Diensten – Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • Korte omschrijving: Het doel van de Aanbesteding is het afsluiten van een Overeenkomst met één Opdrachtnemer voor de levering van eerstelijns contactcenterdiensten. De intentie is dat de Overeenkomst op 1 september 2021 …
 • Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL
 • Type publicatie: Aankondiging van een opdracht
 • Type opdracht: Diensten
 • Procedure: Openbaar
 • Sluitingsdatum: 21-06-2021
 • Publicatiedatum: 29-04-2021
 • Nationaal of Europees: Europees
 • Bijlage: Nee

Marktconsultatie vernieuwen netwerk Saxion – Stichting Saxion

 • Korte omschrijving: Dit document betreft een openbare marktconsultatie ten behoeve van de voorbereidingen op een mogelijke (Europese) aanbesteding voor het vernieuwen van het IT-netwerk op de locaties van Saxion.
 • Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL
 • Type publicatie: Marktconsultatie
 • Type opdracht: Leveringen
 • Procedure: Niet-openbaar
 • Verwachte einddatum marktconsultatie: 10-05-2021
 • Publicatiedatum: 28-04-2021
 • Nationaal of Europees: Europees
 • Bijlage: Ja

Printing en scanning – Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO

 • Korte omschrijving: Het doel van de aanbesteding het sluiten van een Overeenkomst met één (1) Opdrachtnemer voor printing en scanning van de volgende Apparatuur: • Type 1: Desktopprinters: 25 ppm, enkel- en dubbelzijdi …
 • Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL
 • Type publicatie: Aankondiging van een opdracht
 • Type opdracht: Leveringen
 • Procedure: Openbaar
 • Sluitingsdatum: 18-06-2021
 • Publicatiedatum: 28-04-2021
 • Nationaal of Europees: Europees
 • Bijlage: Ja

Marktconsultatie O.T.A. – Gemeente Tilburg

 • Korte omschrijving: Ter voorbereiding op een mogelijke aanbesteding omtrent een nieuwe Test- en Acceptatieomgeving (TA-omgeving) waarbij voor dit moment zowel de optie vervangen als de optie upgraden onderwerp van onderz …
 • Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL Midden-Noord-Brabant NL412
 • Type publicatie: Marktconsultatie
 • Type opdracht: Leveringen
 • Procedure: Openbaar
 • Verwachte einddatum marktconsultatie: 26-05-2021
 • Publicatiedatum: 26-04-2021
 • Nationaal of Europees: Nationaal
 • Bijlage: Ja

Marktconsultatie: Hybride Multi Cloud infrastructuur – Gemeente Rotterdam

 • Korte omschrijving: De gemeente Rotterdam organiseert een marktconsultatie in het kader van haar behoefte aan een Hybride Multi Cloud infrastructuur. Daartoe nodigt zij alle geïnteresseerde partijen uit die zich kunnen c …
 • Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL
 • Type publicatie: Marktconsultatie
 • Type opdracht: Diensten
 • Procedure:
 • Verwachte einddatum marktconsultatie:
 • Publicatiedatum: 23-04-2021
 • Nationaal of Europees: Europees
 • Bijlage: Nee

Storage Omroepbedrijf Limburg – Omroepbedrijf Limburg B.V.

 • Korte omschrijving: Levering en beheer en onderhoud van een storage faciliteit voor Omroepbedrijf Limburg
 • Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL
 • Type publicatie: Aankondiging van een opdracht
 • Type opdracht: Leveringen
 • Procedure: Openbaar
 • Sluitingsdatum: 08-06-2021
 • Publicatiedatum: 23-04-2021
 • Nationaal of Europees: Europees
 • Bijlage: Nee

Vervanging Beeldmanagementsysteem (BMS) Oogheelkunde – Academisch Ziekenhuis Maastricht

 • Korte omschrijving: Dit is een Europese Openbare aanbesteding van het Academisch ziekenhuis Maastricht. De aanbesteding betreft de levering van een vervangingd systeem voor Beeldverwerking bij de afdeling Oogheelkunde va …
 • Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL
 • Type publicatie: Aankondiging van een opdracht
 • Type opdracht: Leveringen
 • Procedure: Openbaar
 • Sluitingsdatum: 11-06-2021
 • Publicatiedatum: 23-04-2021
 • Nationaal of Europees: Europees
 • Bijlage: Nee

Workspace Management Inschrijvingsfase – Tweede Kamer der Staten Generaal

 • Korte omschrijving: De Tweede Kamer heeft besloten haar WSM ICT-dienstverlening onder te brengen bij een externe partij als dienst en deze aan te besteden, om zodoende de continuïteit en kwaliteit te waarborgen en minder …
 • Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL
 • Type publicatie: Aankondiging van een opdracht
 • Type opdracht: Diensten
 • Procedure: Niet-openbaar
 • Sluitingsdatum: 22-04-2021
 • Publicatiedatum: 22-04-2021
 • Nationaal of Europees: Europees
 • Bijlage: Nee

(Heraanbesteding) Document Management Systeem Record Management – Stichting Hoger Beroepsonderwijs Haaglanden

 • Korte omschrijving: De Haagse Hogeschool moet voldoen aan de selectielijst Hogescholen. Dit betekent dat we moeten voldoen aan het opslaan, beheren en vernietigen conform de in de selectielijst Hogescholen vastgestelde b …
 • Plaats van uitvoering: Zuid-Holland NL33
 • Type publicatie: Aankondiging van een opdracht
 • Type opdracht: Diensten
 • Procedure: Openbaar
 • Sluitingsdatum: 08-06-2021
 • Publicatiedatum: 21-04-2021
 • Nationaal of Europees: Europees
 • Bijlage: Nee
Back to top

Meldt u aan!

Wilt u reageren op deze onderwerpen meldt u dan aan via de knop hieronder. U kunt dan zelf ook discussies starten en vragen stellen in het speciale Q&A bord. Help ons en andere geïnteresseerden de informatie op deze site verder te verbeteren.

Sign up!

If you would like to comment on these topics, please register with the button below. This also entitles you to start discussions and to ask questions in the Q&A board. Help us and other interested parties to improve the information on this site.

Use the Esc button to close this popup.