Mijn TenderNed selectie – week 21

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Als externe bid manager lever ik toegevoegde waarde op gebied van planning en kwaliteit. In deze blog zomaar een selectie van een aantal aankondigingen op TenderNed. Om eerlijk te zijn… niet helemaal “zomaar”, maar zorgvuldig geselecteerd op basis van:

  • Kan ik hier extra waarde toevoegen
  • Vind ik deze leuk
  • Ken ik de aanbestedende organisatie en/of deze markt

·         Marktconsultatie Digitale Pathologie – Academisch Ziekenhuis Maastricht

  • Korte omschrijving: Betreft een oplossing voor Digitale Pathologie (DiPa). Dit omvat de levering, installatie, implementatie en onderhoud van de benodigde hard- en software (inclusief applicaties en licenties).
  • Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL
  • Type publicatie: Vooraankondiging
  • Type opdracht: Leveringen
  • Procedure:
  • Sluitingsdatum:
  • Publicatiedatum: 21-05-2019
  • Nationaal of Europees: Europees
  • Bijlage: Nee

·         Datawarehouse dienstverlening – GGD Hart voor Brabant – vestiging ‘s-Hertogenbosch

  • Korte omschrijving: Het Service Centrum (onderdeel van GGD Hart voor Brabant) wenst een raamovereenkomst af te sluiten met een externe partij (Opdrachtnemer) op basis waarvan dienstverlening op het gebied van Datawarehou …
  • Plaats van uitvoering: Noord-Brabant NL41 NEDERLAND NL
  • Type publicatie: Aankondiging van een opdracht
  • Type opdracht: Diensten
  • Procedure: Openbaar
  • Sluitingsdatum: 03-07-2019
  • Publicatiedatum: 21-05-2019
  • Nationaal of Europees: Europees
  • Bijlage: Ja

·         Stichting VierTaal, ICT Dienstverlening – Stichting VierTaal

  • Korte omschrijving: Doelstelling van de aanbestedingsprocedure is het contracteren van een professionele Leverancier voor de ICT dienstverlening en de bijbehorende service, waarin VierTaal verzekerd is van: – Een voll …
  • Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL Groot-Amsterdam NL329
  • Type publicatie: Aankondiging van een opdracht
  • Type opdracht: Diensten
  • Procedure: Openbaar
  • Sluitingsdatum: 01-07-2019
  • Publicatiedatum: 20-05-2019
  • Nationaal of Europees: Europees
  • Bijlage: Ja

·         Marktconsultatie vernieuwing en verbreding NL- Alert broker – Ministerie van Justitie en Veiligheid/Dienstencentrum/Inkoopuitvoeringscentrum JenV Europees aanbesteden

  • Korte omschrijving: Tijdige, consistente en betrouwbare communicatie tussen overheid en burgers bij incidenten, rampen en crises is van groot belang. In eerste instantie om mensen adequaat te informeren over de situatie …
  • Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL
  • Type publicatie: Vooraankondiging
  • Type opdracht: Diensten
  • Procedure:
  • Sluitingsdatum:
  • Publicatiedatum: 16-05-2019
  • Nationaal of Europees: Europees
  • Bijlage: Nee

·         Raamovereenkomst datacenter- en werkplekapparatuur – Gemeente Oss

  • Korte omschrijving: De aanbesteding heeft dus als doel tot een raamovereenkomst te komen voor de levering van computerapparatuur (servers, storage, netwerkcomponenten, werkplekapparatuur, beeldschermen, toetsenborden, mu …
  • Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL
  • Type publicatie: Aankondiging van een opdracht
  • Type opdracht: Leveringen
  • Procedure: Openbaar
  • Sluitingsdatum: 26-06-2019
  • Publicatiedatum: 15-05-2019
  • Nationaal of Europees: Europees
  • Bijlage: Ja

·         Learning Management Systeem Hogeschool Rotterdam – Stichting Hogeschool Rotterdam

  • Korte omschrijving: LEARNING MANAGEMENT SYSTEEM
  • Plaats van uitvoering: Groot-Rijnmond NL33C
  • Type publicatie: Vooraankondiging
  • Type opdracht: Leveringen
  • Procedure: Openbaar
  • Sluitingsdatum: 15-10-2019
  • Publicatiedatum: 13-05-2019
  • Nationaal of Europees: Europees
  • Bijlage: Nee

·         Multifunctionals – Stichting “Het Rijnlands Lyceum”

  • Korte omschrijving: Het leveren (obv lease) en onderhouden van printers, multifunctionals en reproapparatuur aan de scholen van Stichting Het Rijnlands Lyceum.
  • Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL
  • Type publicatie: Aankondiging van een opdracht
  • Type opdracht: Diensten
  • Procedure: Openbaar
  • Sluitingsdatum: 01-07-2019
  • Publicatiedatum: 13-05-2019
  • Nationaal of Europees: Europees
  • Bijlage: Ja

·         ICT outsourcing dienstverlening helpdesk en werkplekautomatisering – AEB Amsterdam

  • Korte omschrijving: Met deze niet-openbare Europese aanbesteding heeft AEB tot doel het sluiten van een dienstverleningsovereenkomst voor het verrichten werkzaamheden inzake  de ICT helpdesk en ondersteuning bij en van d …
  • Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL
  • Type publicatie: Aankondiging van een opdracht – Nutssectoren
  • Type opdracht: Diensten
  • Procedure: Niet-openbaar
  • Sluitingsdatum: 14-06-2019
  • Publicatiedatum: 13-05-2019
  • Nationaal of Europees: Europees
  • Bijlage: Nee

·         Marktconsultatie beheer Sitecore, SharePoint, Office365 en appontwikkeling – Vitens N.V.

  • Korte omschrijving: Deze marktconsultatie dient ter voorbereiding op de voorgenomen Europese aanbesteding ‘beheer Sitecore/SharePoint/Office365’, eventueel in combinatie (al dan niet opgedeeld in percelen) met ‘appontwik …
  • Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL
  • Type publicatie: Vooraankondiging
  • Type opdracht: Diensten
  • Procedure:
  • Sluitingsdatum:
  • Publicatiedatum: 10-05-2019
  • Nationaal of Europees: Europees
  • Bijlage: Nee

 

The post Mijn TenderNed selectie – week 21 appeared first on BABid Management by Bas de Bruin.