Mijn TenderNed selectie – 2020/25

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Als externe bid manager lever ik toegevoegde waarde op gebied van planning en kwaliteit. In deze blog zomaar een #selectie van een aantal #aanbestedingen op #TenderNed. Om eerlijk te zijn… niet helemaal “zomaar”, maar zorgvuldig geselecteerd op basis van:

 • Kan ik hier extra waarde toevoegen
 • Vind ik deze leuk
 • Ken ik de aanbestedende organisatie en/of deze markt

Klik hier voor GRATIS haalbaarheidsonderzoek

Detachering ICT personeel – Vrije Universiteit Amsterdam

 • Korte omschrijving: Raamovereenkomst voor inhuur van ICT personeel
 • Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL Groot-Amsterdam NL329
 • Type publicatie: Aankondiging van een opdracht
 • Type opdracht: Diensten
 • Procedure: Openbaar
 • Sluitingsdatum: 10-08-2020
 • Publicatiedatum: 17-06-2020
 • Nationaal of Europees: Europees
 • Bijlage: Ja

9-L-19413-19 Leveren en onderhouden van CCTV systeem in parkeergarages – Gemeente Rotterdam

 • Korte omschrijving: De Opdracht betreft het afsluiten van een Raamovereenkomst voor het beheer, onderhoud, uitbreiden, aanpassen, alsmede het leveren en installeren van de camerasystemen (CCTV) van parkeervoorzieningen. …
 • Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL
 • Type publicatie: Aankondiging van een opdracht
 • Type opdracht: Diensten
 • Procedure: Openbaar
 • Sluitingsdatum: 21-08-2020
 • Publicatiedatum: 17-06-2020
 • Nationaal of Europees: Europees
 • Bijlage: Nee

Content Mangement Systeem (CMS) – Gemeente Huizen

 • Korte omschrijving: Gemeente Huizen wil via een Europese aanbestedingsprocedure een leverancier contracteren die een Content Management Systeem (CMS) kan leveren. De omvang van de opdracht betreft het ontwikkelen, onderh …
 • Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL Het Gooi en Vechtstreek NL327
 • Type publicatie: Aankondiging van een opdracht
 • Type opdracht: Diensten
 • Procedure: Openbaar
 • Sluitingsdatum: 27-07-2020
 • Publicatiedatum: 16-06-2020
 • Nationaal of Europees: Europees
 • Bijlage: Ja

Levering, huur en dienstverlening reproductieapparatuur – Stichting V.O. Amsterdam-Zuid

 • Korte omschrijving: Levering, huur en dienstverlening reproductieapparatuur
 • Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL Groot-Amsterdam NL329
 • Type publicatie: Aankondiging van een opdracht
 • Type opdracht: Leveringen
 • Procedure: Openbaar
 • Sluitingsdatum: 09-08-2020
 • Publicatiedatum: 12-06-2020
 • Nationaal of Europees: Europees
 • Bijlage: Ja

MFP’s en printers – Waterschap Drents Overijsselse Delta

 • Korte omschrijving: Aanbestedende dienst zoekt één leverancier, die de levering van circa 85 Multifunctionals t.b.v. Waterschap Vallei en Veluwe (hierna: WVV), Waterschap Drents Overijsselse Delta (hierna: WDOD) en Water …
 • Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL
 • Type publicatie: Aankondiging van een opdracht
 • Type opdracht: Leveringen
 • Procedure: Openbaar
 • Sluitingsdatum: 31-08-2020
 • Publicatiedatum: 11-06-2020
 • Nationaal of Europees: Europees
 • Bijlage: Nee

Housing datacenter – Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO

 • Korte omschrijving: TNO is voornemens haar datacenter opnieuw aan te besteden. Ter voorbereiding op deze aanbesteding wil TNO via deze marktconsultatie informatie inwinnen hoe de potentiële markt kan voldoen aan het gewe …
 • Plaats van uitvoering: Agglomeratie ‘s-Gravenhage NL332 NEDERLAND NL
 • Type publicatie: Marktconsultatie
 • Type opdracht: Diensten
 • Procedure: Niet-openbaar
 • Verwachte einddatum marktconsultatie: 30-06-2020
 • Publicatiedatum: 10-06-2020
 • Nationaal of Europees: Europees
 • Bijlage: Ja

End User Devices 2020 (EUD2020) – Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT

 • Korte omschrijving: De aanbestedende dienst nodigt u hierbij uit voor het indienen van een inschrijving voor End User Devices 2020 (EUD2020). Uw inschrijving zal worden beoordeeld op basis van de voorwaarden zoals gestel …
 • Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL
 • Type publicatie: Aankondiging van een opdracht
 • Type opdracht: Leveringen
 • Procedure: Openbaar
 • Sluitingsdatum: 12-08-2020
 • Publicatiedatum: 09-06-2020
 • Nationaal of Europees: Europees
 • Bijlage: Nee

De beste Ready for Use SaaS ERP-oplossing voor Financiën en Inkoop – Gemeente Rotterdam

 • Korte omschrijving: De afdeling Financiën en Inkoop van de gemeente Rotterdam is op zoek naar de beste SaaS ERP-oplossing voor de interne bedrijfsvoering. De Gemeente wil door middel van een Europese aanbestedingsprocedu …
 • Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL
 • Type publicatie: Aankondiging van een opdracht
 • Type opdracht: Leveringen
 • Procedure: Concurrentiegerichte dialoog
 • Sluitingsdatum: 07-07-2020
 • Publicatiedatum: 05-06-2020
 • Nationaal of Europees: Europees
 • Bijlage: Nee

Meldt u aan!

Wilt u reageren op deze onderwerpen meldt u dan aan via de knop hieronder. U kunt dan zelf ook discussies starten en vragen stellen in het speciale Q&A bord. Help ons en andere geïnteresseerden de informatie op deze site verder te verbeteren.

Sign up!

If you would like to comment on these topics, please register with the button below. This also entitles you to start discussions and to ask questions in the Q&A board. Help us and other interested parties to improve the information on this site.

Use the Esc button to close this popup.