Mijn TenderNed selectie – 2020/26

Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email

Als externe bid manager lever ik toegevoegde waarde op gebied van planning en kwaliteit. In deze blog zomaar een #selectie van een aantal #aanbestedingen op #TenderNed. Om eerlijk te zijn… niet helemaal “zomaar”, maar zorgvuldig geselecteerd op basis van:

 • Kan ik hier extra waarde toevoegen
 • Vind ik deze leuk
 • Ken ik de aanbestedende organisatie en/of deze markt

Klik hier voor GRATIS haalbaarheidsonderzoek

Telefoon- en datatransmissiediensten – Hogeschool Inholland

 • Korte omschrijving: Inholland maakt middels deze vooraankondiging kenbaar om een aanbesteding Telefonie in de markt te zetten. De aanbesteding zal naar verwachting eind juli (uiterlijk eind augustus) door de Inholland wo …
 • Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL
 • Type publicatie: Vooraankondiging
 • Type opdracht: Leveringen
 • Procedure: Openbaar
 • Sluitingsdatum: 02-10-2020
 • Publicatiedatum: 25-06-2020
 • Nationaal of Europees: Europees
 • Bijlage: Ja

Het beheer, onderhoud en de doorontwikkeling van www.flevoland.nl in Kentico CMS – Provincie Flevoland

 • Korte omschrijving: De provincie Flevoland zoekt een betrouwbare leverancier voor beheer, onderhoud en de doorontwikkeling van de corporate website www.flevoland.nl in het Content Management Systeem (CMS) Kentico.
 • Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL
 • Type publicatie: Aankondiging van een opdracht
 • Type opdracht: Diensten
 • Procedure: Openbaar
 • Sluitingsdatum: 24-09-2020
 • Publicatiedatum: 25-06-2020
 • Nationaal of Europees: Europees
 • Bijlage: Ja

Multifunctionele printers – Campus Deltion College

 • Korte omschrijving: Dit Beschrijvend document is geschreven voor een Europese openbare aanbesteding aangaande het huren en onderhouden van Multi Functionele Printers en het leveren van software en supplies ( nietjes, ton …
 • Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL
 • Type publicatie: Aankondiging van een opdracht
 • Type opdracht: Leveringen
 • Procedure: Openbaar
 • Sluitingsdatum: 24-08-2020
 • Publicatiedatum: 24-06-2020
 • Nationaal of Europees: Europees
 • Bijlage: Ja

Onderhouder en Producent van Maatwerksoftware – Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

 • Korte omschrijving: De Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond beoogt met de Niet Openbare Europese Aanbesteding op een efficiënte en effectieve wijze een Onderhouder en  Producent van Maatwerksoftware te selecteren. Iedere …
 • Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL
 • Type publicatie: Aankondiging van een opdracht
 • Type opdracht: Diensten
 • Procedure: Niet-openbaar
 • Sluitingsdatum: 04-08-2020
 • Publicatiedatum: 24-06-2020
 • Nationaal of Europees: Europees
 • Bijlage: Nee

Marktconsultatie formulierenserver – De Dienst voor het kadaster en de openbare registers (het Kadaster)

 • Korte omschrijving: Het Kadaster wil de mogelijkheden met formulieren in haar huidige ITlandschap verkennen om vast te stellen op welke manier ‘schriftelijke’ interactie met onze gebruikers in de toekomst optimaal ingeri …
 • Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL
 • Type publicatie: Marktconsultatie
 • Type opdracht: Leveringen
 • Procedure: Openbaar
 • Verwachte einddatum marktconsultatie: 07-07-2022
 • Publicatiedatum: 23-06-2020
 • Nationaal of Europees: Nationaal
 • Bijlage: Ja

Openbare Europese aanbesteding Datacollectie diensten – Stichting Autoriteit Financiële Markten

 • Korte omschrijving: De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op de financiële markten: op sparen, beleggen, verzekeren, lenen, pensioenen, kapitaalmarkten, asset management en accountantsorganisaties en vers …
 • Plaats van uitvoering: NOORD-NEDERLAND NL1
 • Type publicatie: Aankondiging van een opdracht
 • Type opdracht: Diensten
 • Procedure: Openbaar
 • Sluitingsdatum: 07-08-2020
 • Publicatiedatum: 23-06-2020
 • Nationaal of Europees: Europees
 • Bijlage: Nee

Marktconsultatie tooling procesdocumentatie – De Dienst voor het kadaster en de openbare registers (het Kadaster)

 • Korte omschrijving: In het kader van kwaliteitsmanagement beheert het Kadaster procesdocumentatie met behulp van de applicatie ARIS. De procesdocumentatie is niet in alle gevallen up to date en ook niet altijd goed vindb …
 • Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL
 • Type publicatie: Marktconsultatie
 • Type opdracht: Leveringen
 • Procedure: Openbaar
 • Verwachte einddatum marktconsultatie: 31-12-2020
 • Publicatiedatum: 22-06-2020
 • Nationaal of Europees: Nationaal
 • Bijlage: Ja

Inhuur ICT-Professionals tbv OCW en DUO Den Haag – Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

 • Korte omschrijving: De dienstverlening betreft het aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de daaronder ressorterende diensten en organisaties (exclusief DUO Groningen) ter beschikking stellen van mede …
 • Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL
 • Type publicatie: Aankondiging van een opdracht
 • Type opdracht: Diensten
 • Procedure: Openbaar
 • Sluitingsdatum: 31-08-2020
 • Publicatiedatum: 22-06-2020
 • Nationaal of Europees: Europees
 • Bijlage: Ja

Strategisch ICT-Maatwerk Advies – Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

 • Korte omschrijving: Rijksbrede raamovereenkomst voor resultaatgerichte adviesopdrachten met betrekking tot strategische ICT/IV-vraagstukken bij een Deelnemer.
 • Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL
 • Type publicatie: Aankondiging van een opdracht
 • Type opdracht: Diensten
 • Procedure: Openbaar
 • Sluitingsdatum: 11-08-2020
 • Publicatiedatum: 22-06-2020
 • Nationaal of Europees: Europees
 • Bijlage: Ja

Uitbesteding ICT-infrastructuur- en beheerdiensten – Rijnvicus B.V.

 • Korte omschrijving: Uitbesteding ICT-infrastructuur- en beheerdiensten ten behoeve van Rijnvicus
 • Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL Oost-Zuid-Holland NL33B
 • Type publicatie: Aankondiging van een opdracht
 • Type opdracht: Diensten
 • Procedure: Mededingingsprocedure met onderhandeling
 • Sluitingsdatum: 20-07-2020
 • Publicatiedatum: 19-06-2020
 • Nationaal of Europees: Europees
 • Bijlage: Ja

Inkoop van compute and storage – Gemeente Breda

 • Korte omschrijving: Het voorwerp van de aanbestedingsprocedure is een Overeenkomst (Raamovereenkomst) voor het leveren van compute and storage.
 • Plaats van uitvoering: NEDERLAND NL West-Noord-Brabant NL411
 • Type publicatie: Aankondiging van een opdracht
 • Type opdracht: Leveringen
 • Procedure: Openbaar
 • Sluitingsdatum: 31-08-2020
 • Publicatiedatum: 18-06-2020
 • Nationaal of Europees: Europees
 • Bijlage: Ja

Meldt u aan!

Wilt u reageren op deze onderwerpen meldt u dan aan via de knop hieronder. U kunt dan zelf ook discussies starten en vragen stellen in het speciale Q&A bord. Help ons en andere geïnteresseerden de informatie op deze site verder te verbeteren.

Sign up!

If you would like to comment on these topics, please register with the button below. This also entitles you to start discussions and to ask questions in the Q&A board. Help us and other interested parties to improve the information on this site.

Use the Esc button to close this popup.